Baahi by xomoy
Color beam

Rename playlist

Boliya Fagune, Listen the songs of  Boliya Fagune, Play the songs of Boliya Fagune, Download the songs of Boliya Fagune

Boliya Fagune

Similar Songs

Emuthi Junaki, Listen the song Emuthi Junaki, Play the song Emuthi Junaki, Download the song Emuthi Junaki

Emuthi Junaki

Zabir

Ro Roia, Listen the song Ro Roia, Play the song Ro Roia, Download the song Ro Roia

Ro Roia

Babu

Tumar Naam, Listen the song Tumar Naam, Play the song Tumar Naam, Download the song Tumar Naam

Tumar Naam

Rajib Sadiya

Ngo Meman Kapeyen, Listen the song Ngo Meman Kapeyen, Play the song Ngo Meman Kapeyen, Download the song Ngo Meman Kapeyen

Ngo Meman Kapeyen

DEEP TAKU

Mur Akakhote, Listen the song Mur Akakhote, Play the song Mur Akakhote, Download the song Mur Akakhote

Mur Akakhote

Dikshu Sarma,Mayashree Sarma

Borola Xilot Bohi, Listen the song Borola Xilot Bohi, Play the song Borola Xilot Bohi, Download the song Borola Xilot Bohi

Borola Xilot Bohi

Baby Kuin,Jiyan Junak

Mamae Pale Gom, Listen the song Mamae Pale Gom, Play the song Mamae Pale Gom, Download the song Mamae Pale Gom

Mamae Pale Gom

Pulak Nixasor,Bipro Bakshoka,Kasturi Nixasor

Dohor Babe Moi(Joi Aai Axom), Listen the song Dohor Babe Moi(Joi Aai Axom), Play the song Dohor Babe Moi(Joi Aai Axom), Download the song Dohor Babe Moi(Joi Aai Axom)

Dohor Babe Moi(Joi Aai Axom)

Bipin Chawdang

Jiya Xur (Duet), Listen the song Jiya Xur (Duet), Play the song Jiya Xur (Duet), Download the song Jiya Xur (Duet)

Jiya Xur (Duet)

Hiyamani,Shahrukh Prayash

Ronga Hendur, Listen the song Ronga Hendur, Play the song Ronga Hendur, Download the song Ronga Hendur

Ronga Hendur

Ripunjoy Gogoi,Nilakshi Neog

About song

Artists :Gouranga Raag
Album: Boliya Fagune
Genre :Modern
22 Plays
Music: Santanu Boruah, Dipkesh Borgohain
Lyricist: Nihar Nilabh

Copyright © ABG MIX-Dizimint

Lyrics

Not Available Yet

Fresh Releases

Morom Barhe, Listen the song Morom Barhe, Play the song Morom Barhe, Download the song Morom Barhe

Morom Barhe

Joy Nirvan

Tumi Bixex, Listen the song Tumi Bixex, Play the song Tumi Bixex, Download the song Tumi Bixex

Tumi Bixex

Banashree Bailung

Bhalpuwa 2.0, Listen the song Bhalpuwa 2.0, Play the song Bhalpuwa 2.0, Download the song Bhalpuwa 2.0

Bhalpuwa 2.0

Anish Kaushik Phukon,Abhimegh Gogoi,Ritu

Ki Buli Matile, Listen the song Ki Buli Matile, Play the song Ki Buli Matile, Download the song Ki Buli Matile

Ki Buli Matile

Richa Bharadwaj

Mitha Mitha, Listen the song Mitha Mitha, Play the song Mitha Mitha, Download the song Mitha Mitha

Mitha Mitha

Deepshikha Bora,Rex Boro

Tumar Soku Juri, Listen the song Tumar Soku Juri, Play the song Tumar Soku Juri, Download the song Tumar Soku Juri

Tumar Soku Juri

Siddhant Sagar,Deeplina Deka,Hengool