Baahi by xomoy
Color beam

Rename playlist

Kolijug, Listen the songs of  Kolijug, Play the songs of Kolijug, Download the songs of Kolijug

Kolijug

Similar Songs

Jumi Jumi Sai, Listen the song Jumi Jumi Sai, Play the song Jumi Jumi Sai, Download the song Jumi Jumi Sai

Jumi Jumi Sai

Neel Akash,Nirmali Das

Renu, Listen the song Renu, Play the song Renu, Download the song Renu

Renu

Neel Akash

Moinaa Oi, Listen the song Moinaa Oi, Play the song Moinaa Oi, Download the song Moinaa Oi

Moinaa Oi

Abhi Sarmah,Sangeeta Saikia

Dheki Dibole Majoni, Listen the song Dheki Dibole Majoni, Play the song Dheki Dibole Majoni, Download the song Dheki Dibole Majoni

Dheki Dibole Majoni

Bishwajtt Khatowal

Mahadev, Listen the song Mahadev, Play the song Mahadev, Download the song Mahadev

Mahadev

Gitartha Girin

Ai Asil Akori, Listen the song Ai Asil Akori, Play the song Ai Asil Akori, Download the song Ai Asil Akori

Ai Asil Akori

Kussum Kailash

Junbai Dekhote, Listen the song Junbai Dekhote, Play the song Junbai Dekhote, Download the song Junbai Dekhote

Junbai Dekhote

Tibrajyoti Borgohain

Ki Morom Dila, Listen the song Ki Morom Dila, Play the song Ki Morom Dila, Download the song Ki Morom Dila

Ki Morom Dila

Babu Baruah

AALI KANE KANE, Listen the song AALI KANE KANE, Play the song AALI KANE KANE, Download the song AALI KANE KANE

AALI KANE KANE

Manash Mayukh,Nilakshi Neog

Krishnak Koliya Buli Nahahibi, Listen the song Krishnak Koliya Buli Nahahibi, Play the song Krishnak Koliya Buli Nahahibi, Download the song Krishnak Koliya Buli Nahahibi

Krishnak Koliya Buli Nahahibi

Nilakshi Neog,Krishna Raaz

About song

Artists :Akash Nibir
Album: Kolijug
Genre :Bihu
3765 Plays
Music Director:Bhaskar Neelom
Tune: Dinesh Sonowal, Rantu Namrup
Lyricist:Indra Gogoi

Copyright © GK Maina

Lyrics

Not Available Yet

Fresh Releases

Morom Barhe, Listen the song Morom Barhe, Play the song Morom Barhe, Download the song Morom Barhe

Morom Barhe

Joy Nirvan

Tumi Bixex, Listen the song Tumi Bixex, Play the song Tumi Bixex, Download the song Tumi Bixex

Tumi Bixex

Banashree Bailung

Bhalpuwa 2.0, Listen the song Bhalpuwa 2.0, Play the song Bhalpuwa 2.0, Download the song Bhalpuwa 2.0

Bhalpuwa 2.0

Anish Kaushik Phukon,Abhimegh Gogoi,Ritu

Ki Buli Matile, Listen the song Ki Buli Matile, Play the song Ki Buli Matile, Download the song Ki Buli Matile

Ki Buli Matile

Richa Bharadwaj

Mitha Mitha, Listen the song Mitha Mitha, Play the song Mitha Mitha, Download the song Mitha Mitha

Mitha Mitha

Deepshikha Bora,Rex Boro

Tumar Soku Juri, Listen the song Tumar Soku Juri, Play the song Tumar Soku Juri, Download the song Tumar Soku Juri

Tumar Soku Juri

Siddhant Sagar,Deeplina Deka,Hengool