Baahi by xomoy
Color beam

Rename playlist

Prashanta Sagor, Listen the songs of  Prashanta Sagor, Play the songs of Prashanta Sagor, Download the songs of Prashanta Sagor

Prashanta Sagor

Similar Songs

Jetuka, Listen the song Jetuka, Play the song Jetuka, Download the song Jetuka

Jetuka

Jishu Raj

Maloti 2023, Listen the song Maloti 2023, Play the song Maloti 2023, Download the song Maloti 2023

Maloti 2023

Ramen Das,Gayatri Borah

Khula Khuli Ko, Listen the song Khula Khuli Ko, Play the song Khula Khuli Ko, Download the song Khula Khuli Ko

Khula Khuli Ko

Hirak Shaan

Pokhila Vol 1, Listen the song Pokhila Vol 1, Play the song Pokhila Vol 1, Download the song Pokhila Vol 1

Pokhila Vol 1

Neel Akash,Nilakshi Neog

Hula Bhai Mula, Listen the song Hula Bhai Mula, Play the song Hula Bhai Mula, Download the song Hula Bhai Mula

Hula Bhai Mula

Rakesh Reeyan

Sitadevi, Listen the song Sitadevi, Play the song Sitadevi, Download the song Sitadevi

Sitadevi

Rajnahan,Nilakshi Neog

Mare Profesarni, Listen the song Mare Profesarni, Play the song Mare Profesarni, Download the song Mare Profesarni

Mare Profesarni

Neel Bishal

Xopun Kuwori, Listen the song Xopun Kuwori, Play the song Xopun Kuwori, Download the song Xopun Kuwori

Xopun Kuwori

Montu Moni Saikia

Nasoni, Listen the song Nasoni, Play the song Nasoni, Download the song Nasoni

Nasoni

Jishu Raj

Seniram, Listen the song Seniram, Play the song Seniram, Download the song Seniram

Seniram

R Jai

About song

Artists :Akash Nibir,Kaberi Borpatra Gohain
Album: Dehomai 2022
Genre :Bihu
4226 Plays
Music Director:Bhaskar Neelom Gogoi
Tune/Lyricist: Dinesh sonowal, Indra Gogoi
Copyright © GK Maina

Lyrics

Not Available Yet

Sign in

Install Baahi app to download song

Install Baahi app to download song